Implantologie

Een implantaat laat u plaatsen om een ontbrekende tand of kies te vervangen. Als u tandeloos bent kunnen implantaten gebruikt worden om meer houvast te geven aan uw kunstgebit. In dit geval spreken we van een klikgebit (implantaat gedragen overkappingsprothese). De implantaatbehandeling is tegenwoordig een kleine tandheelkundige ingreep die doorgaans niet meer dan 20 minuten in beslag neemt. Bij deze behandeling wordt u plaatselijk verdoofd en wordt het implantaat als een kunstwortel in het kaakbot geplaatst. Na een genezingsperiode van twee tot drie maanden wordt er een kroon, brug of klikgebit bevestigd op het geplaatste implantaat om uw gebit zijn oorspronkelijke vorm en functie terug te geven.

Intake door de implantoloog

Iedereen die naar KaakmeesterZ wordt verwezen zal eerst een intakeafspraak krijgen waarin de behandelwens wordt vastgelegd en de uitgangssituatie wordt bekeken. Deze afspraak wordt ingepland bij een van onze NVOI-gecertificeerde implantologen. Zij zullen u tijdens de gehele behandeling begeleiden. Voor deze eerste consultatie wordt ruim de tijd genomen.

Om uzelf zo goed mogelijk voor te bereiden op deze afspraak, vragen we u om de verwijsbrief, de relevante röntgenfoto’s en uw actuele medicijnenlijst van tevoren naar ons op te sturen (bij voorkeur per mail). Indien u uw apotheek toestemming hebt gegeven om uw medicatieoverzicht te delen met uw behandelende artsen dan hoeft u geen medicatieoverzicht meer mee te nemen maar zal KaakmeesterZ via een beveiligde verbinding rechtstreeks toegang hebben tot de meest actuele versie van uw medicatieoverzicht. 

U kunt ook voorafgaande aan de afspraak informatie op deze website doornemen om geïnformeerd te zijn over de behandelmogelijkheden en andere relevante zaken.

Aan de hand van uw hulpvraag of behandelwens, de toestand van uw gebit, tandvlees en kaakbot, en met behulp van aanvullende röntgenfoto’s wordt er een voorlopig behandelplan opgesteld. De implantoloog bespreekt de voor- en nadelen van verschillende behandelopties met u om samen tot een definitief behandelplan te komen. Een kostenbegroting zal voor u worden opgesteld en deze wordt ook met u (eventueel in een vervolgafspraak) besproken.

Kostenbegroting

Op basis van deze kostenbegroting kunt u bij uw zorgverzekeraar waar u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten uitzoeken of (een deel van) de behandeling vergoed wordt. Als er een indicatie is voor vergoeding van uw implantologische behandeling uit de basisverzekering zal een machtigingsaanvraag bij uw zorgverzekeraar moet worden ingediend, hetgeen dan door KaakmeesterZ uitgevoerd zal worden. Uitslag over de aanvraag volgt meestal binnen 8 weken waarna vervolgstappen gepland kunnen worden.

Wanneer u de risico’s en de alternatieven u duidelijk zijn en u akkoord bent met het behandelplan en de bijhorende kostenbegroting zal een behandelafspraak voor u worden ingepland. Zo nodig krijgt u recepten van tevoren mee die u bij de apotheek kunt ophalen ter voorbereiding van de implantaatbehandeling, zoals een antibioticakuur of een mondspoelmiddel.

Een implantaat zetten from KNMT on Vimeo.

Behandeling van de implantoloog

Het plaatsen van een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd door de NVOI-gecertificeerde implantoloog die u eerder heeft ontmoet. Door een kleine opening in het tandvlees wordt op de plaats waar het implantaat moet komen met speciale boortjes ruimte gemaakt in het kaakbot. Dit duurt enkele minuten en is voor u niet pijnlijk. Daarna wordt het implantaat uit de steriele verpakking genomen en direct in het kaakbot geplaatst.

Vervolgens wordt de wond gesloten met hechtingen. Na afloop van de behandeling wordt er een röntgenfoto gemaakt om de positie van het implantaat te controleren en krijgt u instructies van het behandelteam over de nazorg. U ontvangt ook een implantaatpaspoort van ons zodat u weet welk implantaat en andere materialen er in de behandeling gebruikt zijn. KaakmeesterZ gebruikt enkel hoogwaardige materialen die wetenschappelijk bewezen zijn.

Door de gebruikte verdovingstechniek en de meestal beperkte grootte van de wond, voelt u geen pijn tijdens de behandeling. De implantaatplaatsing wordt door de meeste patiënten als minder belastend ervaren in vergelijking met het trekken van een kies. Na de behandeling kunt u lokaal enige pijn en zwelling ervaren, vergelijkbaar met de bezwaren van een tandextractie. Zo nodig schrijft de implantoloog specifieke medicatie voor in de genezingsfase.

Duur behandeling implantologie

De ingreep zelf duurt tussen de 15 en 30 minuten. We plannen doorgaans 30 tot 45 minuten voor de complete behandeling, mede omdat we vóór de behandeling de behandelkamer steriel (bacterievrij) moeten voorbereiden en we de verdoving voldoende gelegenheid willen geven om in te laten werken.

In geval dat er onvoldoende kaakbot aanwezig is om een implantaat te verankeren in de kaak, kan ervoor gekozen worden om vóór of tijdens de implantaatplaatsing het kaakbot te verbreden (botopbouw) of te verhogen (sinuslift). Hierbij maken we veelal gebruik van kunstbot (botsubstituut) al dan niet in combinatie met uw eigen kaakbot dat we elders in de kaak oogsten. Het uitvoeren van deze aanvullende procedure bespreken we altijd vooraf met u zodat u te allen tijde op de hoogte bent van het exacte beloop van de behandeling.

Nazorg

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die volgens een wetenschappelijk bewezen protocol wordt uitgevoerd. De eerste consultatie, de implantaatplaatsing en de nazorg worden door uw hoofdbehandelaar begeleid. Op deze manier heeft u één duidelijke behandelaar die voor u zorgt en u ontzorgt.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop en vul het afsprakenformulier in of raadpleeg de contactgegevens. Vergeet niet om de verwijsbrief, eventuele röntgenfoto’s en uw actuele medicatielijst van te voren naar ons te sturen.

Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.


Ook interessant voor u

Ingrepen bij kinderen onder narcose

Ook kinderen vanaf 5 jaar kunnen voor ingrepen in de mond onder algehele verdoving (narcose) behandeld worden bij KaakmeesterZ.

Lees verder

Behandeling onder narcose

Bij mensen met een extreem hoge angst is een behandeling onder narcose vaak de enige mogelijkheid om de behandeling succesvol te laten verlopen. Bij KaakmeesterZ bieden we daarom ook narcosebehandelingen aan.

Lees verder

Ervaringen

Vandaag voor een wortelpunt behandeling geweest bij KaakmeesterZ. Het is mij erg meegevallen. De behandeling en tips voor erna werden duidelijk uitgelegd.

- Linda

Ik ben mega bang voor de tandarts, maar ze hebben me er echt doorheen gesleept. Moest rechts onder mijn verstandskies laten trekken. Onder narcose ging het goed. Echt, het waren toppers. Bedankt!

- Marcella

Ik ben hier geweest om een verstandskies te laten verwijderen. Ik zag er heel erg tegenop ivm nare ervaringen in het verleden, maar wat word je hier super geholpen!!! Iedereen is heel rustig en helpen je echt heel goed en ik stond met 10 minuten weer buiten!

- Kevin

Vergoedingen

KaakmeesterZ heeft een zorgcontract afgesloten met zorgverzekeraars Menzis, DSW Zorgverzekeraar, Salland Zorgverzekeraar en VGZ.