Implantologie patiënten

Intake / 1e consult

Na ontvangst van een verwijzing voor consult implantologie wordt er een afspraak voor 1e consult met de patiënt gemaakt. Tijdens dit consult worden de hulpvraag, de medische anamnese en de voorgeschiedenis van de patiënt doorgenomen.

Op basis van de bevindingen van het lichamelijk onderzoek in combinatie met eventueel aanvullende onderzoeken (röntgenfoto’s, lichtfoto’s en 3D-studiemodellen) wordt een behandelplan aan de patiënt voorgesteld dat is voorzien van een bijhorende kostenbegroting. Indien de patiënt akkoord is met het behandelplan en de bijhorende kosten, worden afspraken voor behandeling ingepland. Na de uitvoering van de chirurgisch-implantologische behandeling volgen afspraken voor de postoperatieve wondcontrole (1 tot 2 weken na de implantaatplaatsing) en het controleren van de osseointegratie (3 tot 6 maanden na implantaatplaatsing), en wordt de patiënt terugverwezen naar de verwijzer voor de prothetische fase en de nazorg.

Op verzoek kan ook de gehele behandeling, inclusief de vervaardiging en plaatsing van de suprastructuur (kroon, brug of gebitsprothese), in onze kliniek worden uitgevoerd. Dit zal altijd in goed overleg met de verwijzer plaatsvinden.

Behandeling

Het plaatsen van implantaten wordt over het algemeen in lokale verdoving uitgevoerd. De behandelduur is afhankelijk van de situatie en varieert tussen de 30 en 90 minuten. Alle ingebrachte implantaten en biomaterialen worden geregistreerd, zodat alle informatie achteraf beschikbaar blijft. Meestal wordt er een genezingsdopje (zogenaamd ‘healing abutment’) direct op het implantaat geplaatst (één-fasetechniek). Het alternatief is dat er een afdekschroefje in het implantaat wordt geplaatst waaroverheen het tandvlees gesloten wordt, waarna er 3-4 maanden later een ingreep nodig is om het implantaat vrij te leggen (twee-fasetechniek). Direct na de behandeling wordt er informatie aan patiënt verstrekt over de wondverzorging, genezing en eventuele nabezwaren. Uw verwijzer ontvangt van ons een brief over de uitgevoerde behandeling met een duidelijke vermelding van de maatvoering van de geplaatste implantaten en wanneer de prothetische fase van start kan gaan. De patiënt zelf ontvangt een implantatenpaspoort waarin de maatvoering van de geplaatste implantaten en de gebruikte biomaterialen terug te vinden is. 

Indien er onvoldoende botvolume aanwezig is voor het direct plaatsen van implantaten, kan er voorafgaand aan of tijdens de implantatie een botopbouw worden uitgevoerd, gebruikmakend van autoloog bot en/of een botsubstituut. Dit geldt tevens voor het tandvlees rondom het implantaat, dat in sommige gevallen verdikt moet worden ter bescherming van het implantaat.

Nazorg

1 à 2 weken na de implantatie zien we de patiënt terug voor een wondcontrole. Hierbij worden de hechtingen zo nodig verwijderd en wordt er informatie aan de patiënt verstrekt over mondhygiëne en onderhoud tijdens de osseointegratie en daarna. Doorgaans hanteren we een osseointegratieperiode van 12 weken in de onderkaak en 12 tot 16 weken in de bovenkaak.

Na afloop van deze periode wordt een laatste controleafspraak bij ons gemaakt. Hierbij wordt de osseointegratie klinisch en röntgenologisch gecontroleerd. De controlefoto wordt digitaal naar de verwijzer verstuurd. Na controle van de osseointegratie wordt de patiënt terugverwezen naar de verwijzer voor het vervaardigen van de suprastructuur. Indien de verwijzer ons verzoekt om de suprastructuur te vervaardigen, verwijzen we de patiënt terug nadat de suprastructuur vervaardigd en geplaatst is.