Vergoedingen

KaakmeesterZ heeft een zorgcontract afgesloten met zorgverzekeraars Menzis, DSW Zorgverzekeraar, Salland Zorgverzekeraar en VGZ. Hiermee is Medisch Specialistische Zorg (inclusief kaakchirurgische zorg) volledig vergoed voor alle verzekerden van Menzis (inclusief Anderzorg, Hema en VinkVink), DSW Zorgverzekeraar (inclusief Stad Holland en inTwente), Salland Zorgverzekeraar, Caresq (inclusief EUCARE en Aevitae) en VGZ (inclusief ZEKUR, VGZbewuzt, Univé, UMC Zorgverzekering, IZZ en IZA), ongeacht het type basiszorgverzekering dat uw patiënt heeft afgesloten.

Declaraties voor verzekerden van Menzis, DSW Zorgverzekeraar, Salland Zorgverzekeraar en VGZ gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Voor alle behandelingen geldt dat eerst het wettelijk verplichte eigen risico verbruikt moet zijn.

Vergoeding overige zorgverzekeraars

Omdat KaakmeesterZ in 2021 is gestart, hebben wij nog niet met alle zorgverzekeraars een zorgcontract afgesloten. Zodoende kunnen wij niet rechtstreeks bij alle zorgverzekeraars declareren en ontvangt uw patiënt de nota in sommige gevallen zelf thuis.

Behandelingen door de kaakchirurg vallen (met uitzondering van implantaten) onder de basiszorg. Dat betekent dat de kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Uw patiënt heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van de huisarts, tandarts of medisch specialist. Om voor een eventuele vergoeding in aanmerking te komen, moet uw patiënt de factuur zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat de verzekering van uw patiënt de kosten maar gedeeltelijk vergoedt. Dit vindt uw patiënten terug in de polisvoorwaarden. Daarbij moet uw patiënt ook rekening houden met het eigen risico.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat alle behandelingen volledig worden vergoed!

Twijfelt uw patiënt of de zorgverzekering de behandeling deels vergoedt? Neem dan vooraf contact op met de zorgverzekeraar, zodat uw patiënt niet voor verrassingen komt te staan.

Uw patiënt ontvangt een nota van Infomedics voor de behandeling bij KaakmeesterZ. Klopt dit?

Voor alle kaakchirurgische behandelingen, met uitzondering van implantologie, is dit inderdaad het geval. Wij hebben ervoor gekozen de facturering uit te besteden. Indien uw patiënt niet verzekerd is bij Menzis, DSW Zorgverzekeraar, Salland Zorgverzekeraar of VGZ, ontvangt uw patiënt de nota via Infomedics en niet via KaakmeesterZ. Daarbij wordt het zogenoemde ‘passantentarief’ aan uw patiënt in rekening gebracht. Daarna kan uw patiënt de factuur zelf naar de zorgverzekeraar sturen om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Uw patiënt is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de rekening (factuur).

Voor vragen over de rekening kan uw patiënt altijd contact opnemen met de servicedesk van Infomedics: 036 – 20 31 900

Voor medisch inhoudelijke vragen kan uw patiënt contact opnemen met KaakmeesterZ: 085 – 77 300 50.

Overzicht passantentarieven

Wat betaalt de zorgverzekering?

Onze medische behandelingen vallen onder de basiszorg.

Voor verzekerden van Menzis, DSW Zorgverzekeraar, Salland Zorgverzekeraar en VGZ geldt dat de medisch specialistische zorg (inclusief kaakchirurgische zorg) volledig wordt vergoed. Is uw patiënt bij een andere zorgverzekeraar verzekerd, dan kan het zijn dat de zorgverzekering de behandeling deels vergoedt.

Elke zorgverzekeraar hanteert eigen polisvoorwaarden. Informeer dus altijd vooraf bij de zorgverzekeraar van uw patiënt of de behandeling bij KaakmeesterZ wordt vergoed. Uw patiënt krijgt een nota thuis van Infomedics. Deze nota moet uw patiënt zelf voldoen. Vervolgens kan uw patiënt de nota indienen bij de zorgverzekeraar om het bedrag terug te vorderen. Wel moet uw patiënt rekening houden met de verrekening van het eigen risico.

Implantologie

Wanneer uw patiënt een implantaat nodig heeft, zal uw patiënt deze meestal zelf moeten betalen. Niet alle implantologie valt namelijk onder de basiszorg. Moet er een implantaat geplaatst worden, dan ontvangt uw patiënt van ons van tevoren een begroting. Uw patiënt kan dan met de zorgverzekeraar bespreken wat voor uw patiënt wordt vergoed en wat niet binnen de vergoeding valt. De rekening van de implantologiebehandeling dient na afloop van de behandeling direct per pin te worden betaald aan de balie.


Ervaringen

Vandaag voor een wortelpunt behandeling geweest bij KaakmeesterZ. Het is mij erg meegevallen. De behandeling en tips voor erna werden duidelijk uitgelegd.

- Linda

Ik ben mega bang voor de tandarts, maar ze hebben me er echt doorheen gesleept. Moest rechts onder mijn verstandskies laten trekken. Onder narcose ging het goed. Echt, het waren toppers. Bedankt!

- Marcella

Ik ben hier geweest om een verstandskies te laten verwijderen. Ik zag er heel erg tegenop ivm nare ervaringen in het verleden, maar wat word je hier super geholpen!!! Iedereen is heel rustig en helpen je echt heel goed en ik stond met 10 minuten weer buiten!

- Kevin

Vergoedingen

KaakmeesterZ heeft een zorgcontract afgesloten met zorgverzekeraars Menzis, DSW Zorgverzekeraar, Salland Zorgverzekeraar en VGZ.